Punjabi  ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: ਪੌਪ ਅਪ ਡਰੇਨ
ਪਦਾਰਥ: ਜ਼ਿੰਕ, ਪਿੱਤਲ
ਅਕਾਰ: 1 1 / 4x8
ਉਪਯੋਗਤਾ: ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਸ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਅੰਡਰ ਮਾountਂਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਸਟਰੇਨਰ
ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਫੌਟਸ, ਡਰੇਨ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਡਰੇਨ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਡਰੇਨ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਅੰਡਰ ਮਾountਂਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੀ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ, ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਸ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਫੌਟਸ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਅੰਡਰ ਮਾountਂਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਡਰੇਨ ਕਲੀਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੀ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੀ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਸ
ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ, ਅੰਡਰ ਮਾ drainਟ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਅੰਡਰ ਮਾountਂਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ, ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰੀਏ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੱਕ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਪਾਰਟਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਸ
ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਡੁੱਬਦਾ, ਸਿੰਕ ਸਟਰੇਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ, ਡਰੇਨ ਕਲੀਨਰ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਸ
ਇਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਿੰਕ ਡਰੇਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ, ਸਟਰੇਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੈ

Ningbo Tian Yuan IMP and EXP Co., Ltd.

Ningbo Tenlong Industry Co., Ltd.

contact person: XUDANYI (Kerry)

Tel and fax: +86 574 63102974

whatsapp: +86 13566605281

wechat: +86 13566605281

e-mail: xudanyi1981@163.com;  kerry@chinatenlong.com

website: http://www.nbtiyuan.com